Ďakujem za každý váš hlas

Dobrý deň Popradčania!

Roderik Ledecký, nový poslanec mestského zastupiteľstva,

Spišská Sobota musí mať svojho zástupcu v mestskom zastupiteľstve

Roderik Ledecký, nový poslanec mestského zastupiteľstva, Spišská Sobota musí mať svojho zástupcu v mestskom zastupiteľstve

Veľká si zaslúži svojho zástupcu v mestskom zastupiteľstve

Roderik Ledecký, nový poslanec mestského zastupiteľstva, Veľká si zaslúži svojho zástupcu v mestskom zastupiteľstve

Matejovce potrebujú mať svojho zástupcu v mestskom zastupiteľstve

Roderik Ledecký, nový poslanec mestského zastupiteľstva, Matejovce potrebujú mať svojho zástupcu v mestskom zastupiteľstve

Stráže budú mať hlas v mestskom zastupiteľstve

Roderik Ledecký, nový poslanec mestského zastupiteľstva, Stráže budú mať hlas v mestskom zastupiteľstve

Kvetnici patrí miesto zástupcu v mestskom zastupiteľstve

Roderik Ledecký, nový poslanec mestského zastupiteľstva, Kvetnici patrí miesto zástupcu v mestskom zastupiteľstve

ZDRAVÁ ALTERNATÍVA PRE SLOBODNÝ POPRAD

Prijal som ponuku kandidovať za mestského poslanca s tým, že sa chcem podeliť o svoje skúsenosti, ktoré som nadobudol počas svojho pôsobenia v jednej zo svetových metropol - v Berlíne. Tým, že som vyštudoval sociológiu, súčasťou ktorej bola aj sociológia mesta, mám veľmi blízko k chápaniu a riešeniu rôznych záležitostí a problémov, ktoré sa na úrovni mesta vyskytujú. Aj moje pôsobenie v iných slovenských mestách v rámci štúdia a podnikania mi dáva predpoklad ako skúsenému analytikovi, že som v danej problematike dobre zorientovaný. Ďalším predpokladom, že budem prospešný pre obyvateľov Popradu je tá skutočnosť, že počas môjho podnikania som denne vystavený rôznym situáciám na Slovensku, ale aj v zahraničí, kedy musím využívať svoje komunikačné a vyjednávacie schopnosti tak, aby som veci dotiahol do úspešného konca.

Výhodou mojej kandidatúry na poslanca je aj môj vek, kedy mám už dostatok nadobudnutých životných skúseností a zároveň ešte dosť síl nato, aby som dokázal zrealizovať plány, ktoré ponúkam mestu Poprad.

Patrím do tímu ľudí, ktorí budú presadzovať a podporovať všetko, čo je uvedené nižšie. My sme skutočnou alternatívou pre Poprad. Pri voľbách sa už nemusíte rozhodovať pre voľbu menšieho zla.

O mne

Kto som?

Roderik Ledecký, portrét

Moje meno je Roderik Ledecký, som narodený v roku 1972, žijem v Poprade a mám tu aj trvalý pobyt.

Vypočul som si výzvy môjho okolia, aby som kandidoval za mestského poslanca v Poprade v komunálnych voľbách 2022. Je to prvýkrát v mojom živote. O dianie v meste sa aktívne zaujímam a chcem ponúknuť svoje doterajšie vedomosti, životné a podnikateľské skúsenosti a svoje schopnosti do služieb mesta, v prospech Vás občanov.

Vyštudoval som sociológiu – sociálne vedy (demografiu, ekonómiu, filozofiu, politológiu) na Humboldtovej Univerzite v Berlíne.

Už vyše 30 rokov podnikám - som vyslovene samostatne zárobkovo činná osoba bez štátnych dotácií, podpôr, eurofondov a nezávislý od obchodovania so štátom a štátnymi inštitúciami. Podnikať som začal v podstate od „nuly“, nič som nedostal zadarmo a preto si vážim hodnoty. Svojou doterajšou činnosťou som dokázal presvedčiť obyvateľov Popradu, že som jeho stabilnou a spoľahlivou súčasťou, na ktorú sa môžu vždy s dôverou obrátiť.

Venujem sa zahraničnému obchodu, veľkoobchodnej a maloobchodnej činnosti v oblasti spotrebného tovaru, hlavne koženej galantérie, biopotravinám a zdravej výžive.

Ovládam štyri cudzie jazyky.

Sídlo firmy je stabilne v Poprade na ulici Alžbetina s rovnakým sortimentom a majiteľom už 26 rokov. Pôsobil som dlhodobo so svojimi prevádzkami aj v Bratislave, Piešťanoch a v Prievidzi. Vzhľadom k tomu, že mám obchodných partnerov na celom Slovensku a osobne ich pravidelne navštevujem a distribuujem tovar po celom Slovensku, poznám detailne takmer každý jeden jeho kút a mentalitu ľudí. Viem zanalyzovať a porovnať rozvoj jednotlivých regiónov Slovenska a určiť potenciál rozvoja nášho mesta. Poprad má obrovské, doteraz nevyužité rezervy.

Dôležitým faktorom môjho rozhodnutia vstúpiť do verejného života boli aj udalosti ostatných dvoch rokov počas takzvaného „kovidového šialenstva“. Tu prísne rozlišujem a oddeľujem chorobu od prehnaných, panických, neadekvátnych až nelogických sprievodných opatrení zo strany úradníkov a takzvaných odborníkov, ktoré sa pre mnohých ľudí stali osudové až likvidačné. Obmedzovanie základných ľudských práv a slobôd, ignorovanie vôle ľudí, zakazovanie malého a stredného podnikania, umelé vytváranie dvoch nezmieriteľných proti sebe stojacich táborov, rozdeľovanie rodín, príbuzných a priateľov zo strany štátnych orgánov a médií. Aj samospráva musí v takýchto vážnych situáciách zaujať principiálny postoj, čo niektorí starostovia aj ukázali. Bohužiaľ mnohí starostovia a primátori svojim občanom nepomohli, ale nechali ich napospas osudu – nedostatočná zdravotná starostlivosť, kolaps školstva, zlá organizácia činnosti miest a obcí, absolútny kolaps starostlivosti o seniorov ... . K ľuďom je potrebné sa správať ako k ľuďom!

Vážne sa narušila dôvera občanov v štátne inštitúcie, autority, odborníkov, skrátka ľudí v tento spoločenský systém. Ľudia už neveria nikomu, ani politikom a ani tváram, ktoré sú im podsúvané zo strany médií. Ako sa mohlo stať, že sa za tak krátku dobu narušila dôvera medzi ľuďmi?

Je to predovšetkým zlyhanie vládnych predstaviteľov, štátnych inštitúcií, ale aj naša chyba. Nechali sme sa „dobehnúť“. Neboli sme dosť silní, odolní, pripravení ani dobre zorganizovaní. Prepadli sme strachu a obavám. Vyplavili sa na povrch naše nepekné vlastnosti, ktoré všetci odsudzujeme a predchádzajúce roky sa stále a všade pranierovali, a to sú závisť a nenávisť, špicľovanie a udavačstvo. Rýchle sme hľadali vinníka v našom okolí, ktorého by sme mohli okamžite potrestať za naše nešťastie. Zabudli sme na lásku, toleranciu, úctu a vzájomný rešpekt.

Zároveň však táto doba priniesla aj veľa pozitívneho. Padli masky, v mnohých prípadoch skončila vo vzťahoch pretvárka. Vznikli nové, kvalitatívne vyššie formy priateľstiev. Vyčistili sa vzťahy medzi ľuďmi. Vieme kto je kto, na koho sa môžeme v skutočnosti v prípade núdze naozaj s dôverou obrátiť. Nastala doba, kedy sa prehodnocujú priority, hľadá sa podstata.

V uvedenom období som stretol mnoho ľudí, ktorí mi kládli mnoho otázok a hľadali odpovede. Mnohí z nich sa nepodriadili šikanovaniu a ani nastupujúcej totalite. Milujú slobodu nadovšetko. Nenechali sa kúpiť, riskovali kariéru v zamestnaní, vzťahy v rodine.

Zároveň však vznikol tábor ľudí, ktorí ľahkovážne vymenili nadobudnutú slobodu za krátkodobé materiálne výhody. Niektorí to urobili zo strachu, niektorí z pohodlnosti a mnohí z vypočítavosti.

A vzniká tu postupne ďalší, tretí tábor, a to sú ľudia cítiaci sa byť oklamaní, podvedení, frustrovaní a s trvalými fyzickými a psychickými následkami. A práve tento tábor s pribúdajúcim časom najviac narastá, sú to „tikajúce bomby“, ktorým zostala už len tichá revolta a o to viac práve títo potrebujú našu rýchlu pomoc.

Stretávam sa so všetkými uvedenými skupinami ľudí. Dokážem pochopiť všetky tri tábory, viem sa s nimi rozprávať, snažím sa obrusovať hrany medzi nimi. Mám odpovede na mnohé otázky, poznám riešenia. Jedinou cestou je zmierenie sa navzájom a odpustenie si. Avšak osoby, ktoré zlyhali, zneužili svoje právomoci a svoje postavenie, obohatili sa na nešťastí ľudí a tak ďalej a tak podobne, by mali dobrovoľne odstúpiť alebo byť odvolaní zo svojich pozícií a funkcií. Dôveru, ktorú od nás dostali si viac nezaslúžia. V žiadnom prípade by už nemali byť znovu zvolení do verejných funkcií. Musíme sa zomknúť a zjednotiť a nikdy viac sa nedať oklamať a rozbiť z vonku. Je nevyhnutné to urobiť, inak sa bude zlá minulosť opakovať. Nikto sa "zpoza búčka" nebude tešiť z našej nejednoty a profitovať na nás. Musíme sa zomknúť a zjednotiť a nikdy viac sa nedať rozbiť z vonku.

Som práve vo veku, kedy mám už dostatok životných skúseností a zároveň ešte dosť síl nato, aby som dokázal zrealizovať plány, ktoré ponúkam Popradu.

Spojme sily

Ak chceme budovať lepšie vzťahy a kvalitnú budúcnosť, musia sa na čelo obrodného procesu postaviť noví, spoľahliví, čestní a poctiví ľudia, ktorí sa nenechali v rozhodujúcich a v ťažkých časoch zlomiť a skorumpovať.

Len takto existuje ešte nádej, že sa obyvatelia mesta dokážu verejne angažovať. Je potrebné priblížiť a otvoriť sa ľuďom, hovoriť im pravdu a ukončiť elitárstvo.

Predpoklad na zapojenie čo najväčšieho počtu obyvateľov mesta do jeho budovania a diania je počúvanie názorov každého jedného občana. Preto je veľmi dôležité budovanie a spravovanie mesta smerom „zdola nahor“. Každá bytovka musí mať svojho hovorcu, každá ulica musí mať svojho zástupcu, každá mestská štvrť musí mať svojho poslanca v mestskom zastupiteľstve. Každý takýto zástupca musí byť odvolateľný a nahraditeľný iným zástupcom aj v priebehu volebného obdobia, pokiaľ by ten prestal zastupovať záujmy ľudí, ktorí ho delegovali na miesto poslanca. Za dobre odvedenú prácu musí byť odmenený, za chyby musí niesť zodpovednosť.

Pripravme naše mesto na dlhú úspešnú cestu.

Pred sto rokmi bol Poprad malá takmer bezvýznamná bodka na mape. Máme za sebou úspešnú cestu. Kde vidíme naše mesto o dvadsať, päťdesiat alebo o sto rokov? Stanovme si odvážne, reálne dosiahnuteľné ciele cez niekoľko volebných období a každým dňom sa k nim približujme.

Vedeli ste, že Poprad mal mať na prelome tisícročí podľa plánov bývalého režimu z osemdesiatych rokov až 100.000 obyvateľov? Počet obyvateľov Popradu však za ostatné roky klesá. Tento trend sa dá rozumnou bytovou a rodinnou politikou zastaviť a obrátiť opäť smerom k rastu.

SLOBODNÉ - to znamená voľné dýchanie, voľný pohyb, slobodné vyjadrovanie názorov, vzájomná tolerancia, úcta a rešpekt, život bez šikanovania, bez úzkosti a útlaku, obmedzovania, rozdeľovania ľudí na kategórie (nadľudí a podľudí), aby sa predišlo napätiu, nevraživosti, nenávisti, konfliktom a nebodaj budúcej občianskej vojne.

SLOVENSKÉ - tým, že ležíme na úpätí Tatier a sme hlavnou vstupnou bránou do najkrajších veľhôr, mali by sme byť reprezentatívna vzorka celého Slovenska (zahraničný návštevník si uchováva spomienku na Slovensko, cez to, čo videl a zažil v Poprade a Tatrách a podľa toho hodnotí celé Slovensko). Okrem našej "dobrosrdečnosti a pohostinnosti" by si mal odtiaľto odniesť spomienky na naše tradície, kultúru, ľudové zvyky a aj spomienku na našu tvorivosť, na slovenské obchody so slovenskými výrobkami, ktoré mu mesto ponúkne po celý rok. Čiže podpora miestnym a slovenským výrobcom, remeselníkom, obchodníkom (menej nadnárodných sietí hypermarketov a ázijských obchodov - každé mesto na svete vyzerá takmer rovnako, viac slovenských hypermarketov a obchodných centier so slovenským tovarom - každé mesto je predsa originálne). Globalistom sa musia stanoviť jasné hranice! Viac Slovenska do Popradu! Viac rovnováhy do obchodu! Viac peňazí do Popradu!

MESTO - nemusí byť veľké počtom obyvateľov, ale hlavne jeho duchom, snažme sa byť mestom, vniesť tu viac mestského štýlu, umožniť ľuďom budovať si miestne komunity, miesta, kde sa budú ľudia stretávať (komunitné centrá, dielne, kaviarničky, cukrárničky) a niečo tvoriť v spoločný prospech, posilniť spolupatričnosť a súdržnosť, byť hrdí na mesto, z ktorého pochádzajú. Mestskému "duchu" by pomohlo aj vybudovanie vysokej školy alebo univerzity s denným štúdiom, aby tu mladí ľudia ostávali resp. pribúdali a potom tu nachádzali aj uplatnenie a zakladali si tu rodiny, umožniť aj iným ľuďom z iných kútov Slovenska, aby sa tu usídlili a rozhodli sa tu žiť a tvoriť. Poprad by sa mal stať magnetom pre ľudí svojím špecifickým životným štýlom, športovými, kultúrnymi a prírodnými vymoženosťami, obchodnými a pracovnými príležitosťami, atď. Potenciál na to má. Len ho umožniť rozvinúť u jednotlivcov a prepojiť ho s celkom.

Misia, ambícia, vízia

Misia

ZJEDNOTENIE POPRADČANOV - V SLOBODNOM SLOVENSKOM MESTE

Mojou hlavnou misiou pre Poprad je predovšetkým prispieť k vyliečeniu narušených a chorých medziľudských vzťahov a zmiernenie napätia medzi ľuďmi na miestnej úrovni a možno časom aj na Slovensku. Mesto potrebuje viac spolupatričnosti a súdržnosti jeho obyvateľov. Tu nepomôžu ľúbivé slová na bilbordoch ani prázdne sľuby politikov, dokonca ani materiálne výhody pre určité skupiny ľudí. Tu pomôže láska k sebe a okoliu, pokora a skromnosť a spoločná spoločenská a občianska angažovanosť. Sme tu len na určitú dobu, všetko, čo nám bolo dané k dispozícií si vážme, opatrujme a zveľaďujme a potom odovzdajme nasledujúcim generáciám v lepšom stave ako sme to prevzali. Tešme sa aj z malých vecí a úspechov. Bezhlavá honba len za materiálnymi statkami a pôžitkami je slepou uličkou. Úspešná budúcnosť sa dá budovať len so súdržnými a navzájom sa podporujúcimi obyvateľmi mesta. Poprad potrebuje vyvážené vzťahy medzi mladou, strednou a staršou generáciou. Všetky tri generácie musia byť v meste prítomné. Mladú generáciu potrebujeme pre ich dynamiku, zdravú živelnosť a perspektívu do budúcnosti, stredná generácia je potrebná pre svoje skúsenosti a stabilitu a staršia generácia sú naše poklady, studnica múdrosti a skúseností, pamätníci, ktorí majú rozvahu a nadhľad, vážme si ich, načúvajme im, chráňme ich a vzdávajme im úctu pri každej možnej príležitosti.

POPRAD 2030 – KRAJSKÉ MESTO

Administratívne, obchodné, turistické a kultúrne centrum regiónu Tatry (Spiš – Liptov –Orava)
Poprad je najväčším mestom (10. najväčším mestom na Slovensku) a okresom v regióne. Je len prirodzené, že by sa mal stať aj hlavným motorom a hybnou silou hospodárskeho, spoločenského a kultúrneho rozvoja. S okolitými okresmi nás spája podobný osud (tradície, kultúra, história, ...) a spoločné záujmy. Ak sa dohodneme na spoločných postupoch a cieľoch, budeme silným hlasom Slovenska s viac ako 600 tisíc obyvateľmi. Logickým geografickým a administratívnym centrom celého tohto regiónu je Poprad, nové krajské mesto

POPRAD – TATRY 2038 Zimné Olympijske Hry

Každá generácia má svoje sny. A sny by sa mali realizovať. Náš región vychoval veľké osobnosti, špičkových športovcov, v minulosti organizoval veľké medzinárodné športové podujatia, na ktoré sme dodnes hrdí. Nemalo by to ostať len nostalgiou, ale malo by to byť našou každodennou skutočnosťou. Preto musíme ďalej postupnými krokmi budovať moderné športoviská a infraštruktúru pre masový rozvoj našej mládeže. A opäť sa uchádzať o organizovanie medzinárodných športových podujatí ako je svetová Univerziáda, Majstrovstvá sveta v lyžovaní, Majstrovstvá sveta v hokeji a vrcholom našich snažení by mali byť Zimné Olympijske hry možno už aj v roku 2038 v tatranskom a podtatranskom regióne. Musíme spojiť sily nielen v našom regióne, ale aj na celoslovenskej úrovni.

Ak podriadime celé naše úsilie týmto veľkolepým plánom, tak sa automaticky vyrieši doprava spolu s parkovaním, bývanie, priemyselný rozvoj a zamestnanosť, služby, sociálna sféra, zdravotníctvo, školstvo, cestovný ruch, dobudovanie športovísk a cyklochodníkov, budovanie mesta do šírky/periférie, a tak ďalej. Veľkí investori radi prichádzajú do regiónov, kde je dlhodobá perspektíva rozvoja. Do týchto procesov musí so svojou masívnou podporou vstúpiť samozrejme aj štát. Veď ide predsa o meno celého Slovenska.

Mesto by malo prestať so zbavovaním sa vlastného majetku. Svoj majetok by malo zveľaďovať a zarábať na ňom. Vytvoriť si vlastné podniky na spravovanie vody, bytov, tepelného hospodárstva, spracovania komunálneho odpadu a tak ďalej. Zisk z činnosti mestských podnikov musí ostať v Poprade!

V Poprade by mal byť postavený jeden spoločný pamätník „MIERU A SLOBODY“ obetiam vojen, prenasledovaní, represálií, pogromov, ale bez ideologického „zafarbenia“ ako prejav úcty a vďaky a zároveň ako memento do budúcnosti, aby sa takéto udalosti už nikdy viac neopakovali. Je to veľmi aktuálne hlavne v tomto období, keď sa všetko relativizuje a spochybňuje, kedy nás presviedčajú, že čierne je biele, lož je pravda a vojna je mier.

Poprad potrebuje viac priateľov – je potrebné nadviazať nové družobné partnerstvá s mestami z celého sveta všetkými svetovými smermi.

Vybudovať v Poprade medzinárodné veľtržné a kongresové centrum a umožniť mestu a regiónu, aby sa tu stále niečo významné dialo a pulzoval tu život.

  • Poprad potrebuje vysokú školu alebo univerzitu.
  • Poprad potrebuje veľké kryté trhovisko.
  • Poprad potrebuje jeden veľký kultúrny stánok.
  • Poprad potrebuje ďalšie kryté parkovacie domy na sídliskách a teraz už aj v centre mesta so službami obyvateľstvu ako sú napríklad autoumyváreň, autoservis a pneuservis a ďalšie služby pre motoristov.
  • Poprad potrebuje nové športoviská a podporu aj iným druhom športu.
  • Poprad potrebuje šikovných, neskorumpovateľných ľudí, ktorí dokážu tieto plány zrealizovať, riadiť a spravovať. Som presvedčený, že čím je väčšia spoločenská angažovanosť, tým je menej korupcie, verejný odpočet robiť voličom radšej štyrikrát za rok ako jedenkrát za štyri roky. Poprad musí byť inteligentné a usmiate mesto.

Program

MOJE PRIORITY – KONCEPT ROZVOJA

1. SMART MESTO - spoločne si vyrobme energie

Smart mesto – mesto 21.storočia IT systémy, projekty smart - osvetlenie, vykurovanie, vlastné energie aj pre potreby obyvateľstva. Zníženie energetickej náročnosti.

Fotovoltické a solárne panely – všade, kde to je len možné - školy, úrady, bytovky napojenie na virtuálnu batériu – zníženie finančných nákladov pre obyvateľstvo.

Spoločné nákupy energií, nová energetická a tepelná koncepcia napr. vodík. Ochrana obyvateľstva pred rastom cien energií.

Zdravotníctvo - angažovanie medikov z nášho regiónu podporou už počas ich štúdia pre stabilizáciu kádrov - dostatočný počet ambulancií, udržať všetky lekárske profesie, vybudovanie novej mestskej polikliniky a tým vytvoriť ambulancie pre všetky zdravotné oddelenia, pomoc obvodným lekárom v periférnych obvodoch. Aktívny vzťah lekári - mesto. Skrátenie čakacích dôb na minimum.

Školstvo - vysoká škola technického zamerania, viac stredných odborných škôl, učňovské školstvo - väčšia previazanosť na prax a firmy, menej gymnázií. Základné školy - krúžky, podpora trénerov, spoločná telocvičňa na všešportovú prípravu. Nové študijné odbory, zapojenie praxe.

Sociálne zázemie - ďalej rozvíjať a zvyšovať kapacity zariadení pre seniorov, spoločná mestská „kuchyňa - vývarovňa“ pre sociálne a školské zariadenia, ale aj pre malé a stredné podniky. Nová istota aj pre seniorov. V spojení je efektivita.

Doprava a bývanie – dokončiť existujúce projekty a ukončiť zahusťovanie centra mesta novými dopravnými, obchodnými a bytovými projektami. Vybudovať nové obytné satelity Juh smer Kvetnica, Spišská Teplica a smer na Svit. Nový južný mestský cestný obchvat od Matejoviec až po privádzač na diaľnicu Svit, prepojovanie cyklotrás s ďalšími susediacimi sídlami, aktívne vyhľadávanie investorov na štátne byty, spoločná účasť mesta na výstavbe bytov.

Územné plánovanie - riešiť koncepčne s výhľadom na 20 a viac rokov, rozvoj mesta vrátane prípravy projektov pre investičnú ponuku. Prehodnotiť jestvujúce plány so zameraním na smart riešenia, spoločnej energetickej koncepcie. Budovať nové chodníky a protihlukové steny na perifériách výjazdov z mesta. Pripraviť nové podnikateľské plochy pre väčších investorov. Rozšíriť kolabujúce parkoviská. Úpravy plôch na jarný a jesenný zber odpadu.

Viac projektov na čerpanie z eurofondov, priemyselný park, centrálne trhovisko plus drobné služby aj s podporou mesta (obuvníci, krajčíri, holiči, remeselníci...).

Jedným takýmto veľkým problémom sú v ostatných rokoch jazdci na kolobežkách rútiaci sa veľkou rýchlosťou po chodníkoch, čím ohrozujú zdravie a bezpečnosť chodcov (kde sa má cítiť chodec bezpečne, ak nie na chodníku?). Riešením tohto problému je buď stanovenie najvyššej povolenej rýchlosti na chodníku alebo presun kolobežkárov na cyklochodníky prípadne na cestné komunikácie s vlastným jazdným pruhom. Obdobné riešenie by sa malo týkať aj cyklistov. Ďalším problémom sú exkrementy psov na spoločných priestoroch v obytných štvrtiach. Riešením sú psie „odpočívadlá“, kde je všetko k dispozícii pre psíčkarov. Poukázal som v skratke iba na tieto nešváry, pretože je ich podstatne viac, ale o dôležitosti ich riešení by mali rozhodnúť voliči.

Stretávate sa s nami na reklamných nosičoch.
Stretnime sa aj osobne a porozprávajme sa!

Kontakt

Zaujímajú nás vaše názory, podnety, pripomienky a návrhy, ktoré začleníme do nášho programu a budeme presadzovať v mestskom zastupiteľstve.
Neváhajte a kontajktujte nás telefonicky na čísle 0905 327 856, e-mailom na info@roderikledecky.sk alebo cez náš kontaktný formulár.